Emakumearen plaza, 14. Zizur Nagusia. T. 948 38 59 34