icon_standard   Hizkuntza-politika eraginkorraz (Kontseiluaren txostena)

Hizkuntza-politika eraginkorraz (Kontseiluaren txostena)
Xabier Mendiguren Bereziartu
Jakin aldizkaria. Euskal kultura 2011

Azken urteotan euskararen hizkuntza-politikaren gaia behin eta berriz agertu da gure hedabideetan, indar gutxiagoz edo gehiagoz: ‘21 euskara’ Eusko Jaurlaritzatik era jarraitu eta indartsuan egindako eszenaratzearekin; Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak, alde batetik, 2009ko apirilaren 25ean, Hizkuntza-politika berri eta eraginkorra dokumentua onartu zuen bere Batzarrean, eta, beste aldetik, udaletako euskara-plangintza bigarren aldiz jendarteratu zuen Euskal Herri guztiko datuak eskainiz; Patxi Baztarrikaren Babeli gorazarre liburuaren argitalpena, aldeko eta ez hain aldeko iritziekin.…